Distanční výuka je čím dál více v kurzu

Distanční výuka je něčím, co do segmentu školství neodmyslitelně patří. Jde o způsob výuky, která je odlišná od té standardní, tedy od každodenního chození do školy. A je jedno, jestli je to státní škola nebo soukromá škola. Tento typ výuky je za určitých podmínek, pravidel a nástrojů realizován na dálku, to znamená třeba z domova.

  • Individuální řešení.
  • Důraz kladený na flexibilitu.
  • Samostatnost studentů.
  • Multimediální průběh.
  • Otevřenost celého systému.

Kdy se objevila distanční výuka?

Historie této výuky sahá do poloviny 19. století. Byla to právě Anglie a Francie, kde se začala objevovat distanční výuka, avšak v jiné formě, než ji známe dnes. Šlo především o korespondenční vzdělávání. Teprve až v současné době byly do výuky zapojeny počítače, notebooky, tablety a internet. Využívána je mimochodem i u celoživotního vzdělávání.

Distanční výuka je velice často kombinována s běžnou prezenční výukou, během níž jsou prováděny konzultace, semináře a podobné věci.

Karel H., Praha, učitel.

Distanční výuka pro všechny typy studentů

Je pravdou, že distanční výuka je primárně záležitostí starších studentů a dospělých lidí. Někdy si to však bohužel doba žádá a je zapotřebí nastolit tuto výuku také mladším dětem. V jejich případě jsou pocity z výuky tohoto typu rozporuplné. Níže uvedená tabulka přináší výsledky průzkumu, který se snaží popsat dojmy dětí, respektive co jim vyhovovalo a co nikoliv.

PředmětZastoupení
Učení dle vlastního tempa49 %
Učení zabírá méně času36 %
Zpětná vazba od učitelů34 %
Učení je pomalejší oproti škole29 %
Distanční výuka nevyhovuje8 %
Jak se dětem líbí či nelíbí distanční výuka?

Tato výuka má pochopitelně své klady a zápory, což se částečně promítá do uvedené tabulky. O přednostech a záludnostech této formy vyučování se ostatně zmíníme podrobněji v následujících řádcích, kde se dozvíte vše potřebné.

Výhody distanční výuky

Možnost individuálnějšího studia je v tomto případě na místě. Distanční výuka je velice flexibilní a dokáže se přizpůsobit vybraným skupinám studentů. V některých jedincích může vzbuzovat motivaci ke studiu, která může být i celoživotní. Oceňována je profilace absolventů a diverzifikace studijních příležitostí. Do jisté míry neplatí ani omezení věku.

Distanční výuka obvykle probíhá z pohodlí domova.

Nevýhody a ostatní informace

Výuka tohoto typu má pochopitelně i svá negativa. Je finančně náročnější z pohledu pořízení potřebných pomůcek. Nejčastěji ve formě počítače a internetového připojení. Někomu může vadit izolované prostředí od ostatních studentů a je zřejmé, že omezené jsou i konzultace v rámci výuky, které nemohou probíhat pro více žáků najednou. Níže jsou odpovědi na další zajímavé otázky.

Kdo je to tutor?

Jde o člověka, který vede distanční výuku. Není to v pravém slova smyslu učitel, ale je podpůrným článkem celého systému.

Co má tutor na starosti?

Tutor především zodpovídá dotazy studujících, pomáhá jim řešit nejrůznější problémy s výukou, hodnotí jejich práci a může vést i libovolné semináře.

Jak probíhá distanční výuka?

Obvykle je to prostřednictvím videokonference. Využívány jsou i online systémy pro předávání úkolů a studijních materiálů.

Jaké jsou technické nároky na distanční výuku?

Musíte vlastnit zařízení přenášející obraz a zvuk. To zároveň musí být schopné komunikovat přes internet. Typickým příkladem je notebook, tablet nebo stolní počítač s webkamerou a sluchátky či reproduktory.

Jaký je hlavní element výuky tohoto typu?

Je to především elektronické zpracování učiva, ať už jsou to texty, tabulky a jiné. Ve své podstatě jde o tzv. e-learning.

Distanční výuka v České republice

I když původ korespondenční výuky má ve světě určitou tradici, v Česku tomu tak rozhodně nebylo. Nějaké neúspěšné pokusy zde byly kolem roku 1992. Teprve až s rozvojem výpočetní techniky, která se postupem času dostala do většiny domácností přišla na přetřes novodobá forma označovaná jako distanční výuka. Uvidíme tedy, jakým směrem se tento typ vyučování bude ubírat v dalších letech a zda jej povýší nějaké nové inovace.