Kolik charit je v Česku?

Když se zamyslíme nad otázkou "Kolik charit je v Česku?", narazíme na hned několik úskalí. Neexistuje totiž žádná centrální databáze,...

Filantropie

Kolik charit je v Česku?

Když se zamyslíme nad otázkou "Kolik charit je v Česku?", narazíme na hned několik úskalí. Neexistuje totiž žádná centrální databáze, která by evidovala všechny charitativní organizace v zemi. Navíc se pojem "charita" může vykládat různě.Stovky organizací s laskavým srdcemPodle Ministerstva vnitra ČR: URL Ministerstvo...

Charita se snaží pomáhat lidem, kteří to potřebují

V České republice existuje řada organizací zaměřujících se na dobrovolnictví a pomoc potřebným lidem. Jedním z přidružených pojmů je charita, která primárně cílí na trpící lidi a děti. Poskytuje pomoc nemocným, sociálně slabým a postarším spoluobčanům. Její práce má poměrně jasně charakteristickou...

Dobrovolnictví je prospěšné a hodně rozšířené

Každý z Vás si alespoň trochu dokáže představit, co to znamená být dobrovolníkem. Jak už prozrazuje samotný název, děláte něco dobrovolně. To znamená, bez nároku na finanční honorář. Právě z tohoto modelu fungování vznikla jistá odnož filantropie, kterou je dobrovolnictví. Velice často je realizováno pod...

Nadace mají za cíl pomáhat ostatním

Mezi nestátní neziskové organizace jednoznačně patří nadace, potažmo nadační fondy. Na subjekt tohoto typu můžete v zahraničí narazit pod anglickým výrazem Foundation nebo tím německým Stiftung. Jejich účel je celkem zřejmý, přinášet hospodářsky užitečné cíle společnosti, a to v mnoha nejrůznějších...

Neziskové organizace zde mají své pevné místo

Nezisková organizace je ve své podstatě právnickou osobou. Na druhou stranu však nejde o klasickou obchodní společnost, nýbrž o subjekt, který se snaží uspokojit potřeby lidí v konkrétní oblasti. Určitá forma dárcovství oproštěná od vlastního zisku. A když, tak pouze toho opět vloženého do neziskové...

Giving Pledge – Známá dobročinná organizace

Na světě vzniklo v posledních letech velké množství nadací, dobročinných spolků a organizací podobného typu, jejichž cíl je jediný. Pomáhat potřebným, přispívat k lepšímu životnímu prostředí, snižovat chudobu na světě, investovat do zdraví, vzdělání a podobně. Jednou z takových je i dobročinná organizace...

Dárcovství a s ním spojené důležité pojmy

Dárcovství je celosvětově rozšířenou činností vyskytující se ve všech úrovních lidského bytí. Jde o určitý projev lidské solidarity, která je vlastní nejenom běžným občanům, tedy fyzickým osobám, ale také těm právnickým. Jedná se o dary nabývající hned několika podob. Ty nejsou spojeny s žádným ziskem...

Crowfunding – Víte, co tento pojem znamená?

Ve spojení s dárcovstvím se objevuje stále více moderních pojmů, kterým někteří z nás vlastně ani nerozumí. Jedním z nich je také crowfunding, jemuž se v tomto článku budeme věnovat podrobněji. A rovnou hned v úvodu Vám prozradíme, co si pod takovým výrazem můžete alespoň z části představit. Zjednodušeně...

Falešné veřejné sbírky zneužívají dobročinnosti

Veřejné sbírky, to je do jisté míry určitý typ filantropie. Každý správný počin se ovšem mnohdy setkává i se svojí stinnou stránkou. V tomto případě jsou to falešné veřejné sbírky, o nichž si povíme něco více. Třeba to, jak je poznat a tím pádem se jim vyhnout. Nejprve ale krátké stručné představní toho, co...

Nejznámější filantropové světa přispívající na ostatní

Postupem času se na světě objevuje čím dál více bohatých lidí, kteří nemyslí jenom na své vlastní zájmy a snaží se přispívat také na ostatní. Právě z nich vzešli nejznámější filantropové, o kterých bude pojednávat tento článek. Seznámíme Vás s těmi, kdo na charitu a dobré účely za svůj život...