Nepravidelné sloveso read: Zkroťte ho jednou provždy!

Minulý čas: Co se stalo včera?

Včera jsme se ponořili do tajů anglických nepravidelných sloves a dnes se podíváme na jedno z nich zblízka. Zaměříme se na sloveso "read" (číst) a jeho minulý čas. Možná si říkáte, proč je "read" nepravidelné, když se v minulém čase píše stejně? Odpověď je jednoduchá: výslovnost.

Zatímco v přítomném čase se "read" vyslovuje s krátkým "i" jako "red", v minulém čase se vyslovuje s dlouhým "e" jako "ríd". Tato změna výslovnosti je klíčová pro pochopení nepravidelnosti tohoto slovesa.

Pro lepší ilustraci si uvedeme příklad. Pokud chceme říct "Včera jsem četl knihu", použijeme minulý čas slovesa "read" a větu vyslovíme: "Yesterday, I read (ríd) a book".

Pamatujte si, že i když se "read" píše v minulém čase stejně jako v přítomném, výslovnost se liší. Tato zdánlivá drobnost je důležitá pro správné porozumění a plynulost vaší angličtiny.

Příčestí minulé: Dokončená akce

V angličtině se sloveso "read" (číst) řadí mezi nepravidelná slovesa. To znamená, že jeho tvary pro minulý čas a příčestí minulé se netvoří standardním přidáním koncovky "-ed", ale změnou kořene slovesa. Zatímco infinitiv a přítomný čas se píší "read" (s rozdílnou výslovností), minulý čas i příčestí minulé se píší "read" (s výslovností "red").

Příčestí minulé "read" se používá k vyjádření dokončeného děje v minulosti, a to v různých gramatických konstrukcích. Typicky ho potkáme v předminulém čase (I had read the book), trpném rodě (The book was read by many people) nebo jako přívlastek (The book read by many people was interesting).

Nepravidelnost slovesa "read" může být pro studenty angličtiny matoucí, jelikož se píše stejně v infinitivu, přítomném čase i příčestí minulém. Klíčem k porozumění je všímat si kontextu věty a výslovnosti.