Prezenční studium vs. kombinované. Znáte rozdíly?

Studium je bezpochyby důležitou součástí přípravy do života. Pokud zrovna řešíte výběr vysoké školy, možná si souběžně s tím kladete další otázku. Využijete prezenční studium nebo raději zvolíte kombinované studium? Jestliže v tomto směru nemáte úplně jasno, potom se začtěte do následujících řádků, kde Vám podrobněji přiblížíme obě varianty.

  • Jak vypadá prezenční studium?
  • Co nabízí kombinované studium?
  • Rozdíly z pohledu časové náročnosti.
  • Jaké jsou odlišnosti z hlediska financí?
  • Potřebujete sociální kontakt?

Co je to prezenční studium?

Tento typ studia má poměrně jasnou definici. Prezenční studium vyžaduje pravidelnou a častou docházku do školského zařízení. Povětšinou to bývá každý den, protože je nutná účast na vybraných přednáškách a předmětech. Na vysokých školách si obvykle můžete výuku rozplánovat podle Vámi studovaných oborů.

Typ prezenčního studia je spojen i se získáváním potřebných kreditů, které jsou zapotřebí pro finální dokončení konkrétního semestru.

Karolína L., Tábor, vysokoškolačka.

Co je to kombinované studium?

Opakem prezenčního studia je kombinované studium. Tato forma studia je velice často označována, jako dálkové studium. To do jisté míry mnohé prozrazuje. Docházka na vysokou školu je pravidelná, avšak v podstatně menší frekvenci. Kombinované studium je obvykle volbou při zaměstnání.

PředmětHodnota
Docházka1x za 14 dní až 1x za měsíc
Kombinace studiíPrezenční a distanční výuka dohromady
Potřeba kreditůAno
Alternativní formaVečerní studium
Základní informace týkající se kombinované studia.

Kombinované studium, to je vlastně kombinace toho prezenčního s distanční výukou. Velká část této výuky může probíhat elektronicky. To se týká i konzultací s vyučujícími, využívání vzdělávacích systémů a podobně.

Takhle nějak může vypadat kombinované studium, když nikdo nepřijde.

Prezenční studium a časová náročnost

Z výše uvedeného popisu jasně vyplývá, že časově náročnější bude prezenční studium. Ve škole musíte být v podstatě každý den a taková docházka je povinná. U kombinovaného studia si můžete dovolit zaměstnání nebo pravidelnější brigády. A jak je to s financemi a ostatními věcmi týkajícími se těchto forem studia?

Finance a výběry předmětů

Při rozhodování mezi prezenční a kombinovanou výukou Vás jistě napadnou i mnohé další oblasti, kde můžete narazit na rozdíly. Typickým příkladem jsou finance nebo výběry předmětů. Na ty nejdůležitější otázky Vám odpovíme v následujících řádcích.

Jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním u prezenčního studia?

Prezenční studium to má jasně dané. Pokud jste studentem do 26 let věku, nemusíte hradit zdravotní ani sociální pojištění.

Jak je to s pojištěním u kombinovaného studia?

Kombinované studium to má trochu jinak. I zde platí věková hranice 26 let v rámci níž nemusíte hradit zdravotní pojištění. U kombinovaného studia se však sociálnímu pojištění nevyhnete.

Má prezenční studium nějaké další náklady?

Pokud studujete v jiném městě, něž bydlíte, musíte počítat s náklady na dopravu nebo na ubytování.

Jaké studium dává větší svobodu při výběru předmětů?

Je to určitě prezenční studium. Jednotlivé studijní obory si můžete více rozložit tak, abyste docílili nezbytného počtu kreditů.

V čem je omezený výběr předmětů u kombinovaného studia?

Vzhledem k volnějšímu typu studia se setkáte s pevně daným a neměnným studijním plánem. Nemáte tolik možností získat kredity jinak a jinde.

Kombinované vs. prezenční studium – sociální kontakt

Nakonec se budeme věnovat ještě jedné oblasti, kterou představuje sociální kontakt. I ten je pro mnohé lidi velice důležitý. Z charakteru obou typů studia je zřejmé, prezenční studium ho bude nabízet daleko více. A to především z pohledu setkávání se s kantory a ostatními žáky. To může mít na pochopení dané látky podstatně lepší vliv. Zároveň se můžete účastnit dalších hromadných školních aktivit. U kombinovaného studia je komunikace zajištěna převážně za pomoci internetu, takže sociální kontakt s ostatními lidmi ze školy víceméně opadá. Pro někoho může být sociální kontakt důležitý i pohledu motivace do studia, k čemuž je třeba přihlížet.