Školní rok 2024/25: Už známe termíny prázdnin!

Organizace Školního Roku 2024/25

Začátek a konec školního roku

Školní rok 2024/2025 se nezadržitelně blíží a s ním i otázka, kdy vlastně začíná a končí. Pro všechny zvědavé školáky, rodiče i učitele přinášíme důležité informace. Podle návrhu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy začne nový školní rok v pondělí 2. září 2024. První školní den tak vyjde na všední den, což jistě potěší všechny, kteří se těší na shledání se spolužáky a kantory. A kdy že si budou moci školáci užít zaslouženého odpočinku? Letní prázdniny v roce 2025 by měly začít v sobotu 28. června 2025. Do té doby nás ale čeká spousta učení, psaní testů, ale i školních výletů a dalších akcí. Přesné termíny prázdnin, státních svátků a dalších důležitých dnů naleznete v Plánu školního roku 2024/2025, který by měl být brzy k dispozici na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jednotlivých škol.

Podzimní, vánoční a jarní prázdniny

Organizace školního roku 2024/2025 a s ním spojený plán školního roku 2024/2025 přináší důležité informace o termínech prázdnin. Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 24. října a pátek 25. října 2024. Prodloužený víkend si tak žáci užijí od soboty 19. října do neděle 27. října 2024. Vánoční prázdniny pak potrvají od soboty 21. prosince 2024 do neděle 5. ledna 2025. Žáci se vrátí do školních lavic v pondělí 6. ledna 2025. Jarní prázdniny se budou lišit podle okresů. Termíny jarních prázdnin pro jednotlivé okresy budou teprve stanoveny a zveřejněny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Doporučujeme proto sledovat oficiální webové stránky MŠMT, kde budou aktuální informace k dispozici.

Státní svátky a volné dny

Organizace školního roku 2024/25 a s ní související plán školního roku 2024/25 pamatují na státní svátky a volné dny. Tyto dny jsou důležité pro odpočinek žáků i pedagogických pracovníků a umožňují jim načerpat síly do dalšího vzdělávání. Mezi státní svátky, které připadají na školní rok 2024/25, patří Den obnovy samostatného českého státu 1. ledna, Velký pátek a Velikonoční pondělí (datum se liší dle katolického kalendáře), Svátek práce 1. května, Den vítězství 8. května, Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července, Den upálení mistra

Termíny přijímacích zkoušek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky každoročně zveřejňuje harmonogram organizace školního roku, jehož součástí je i plán přijímacího řízení na střední školy. Konkrétní termíny přijímacích zkoušek pro školní rok 2024/2025 zatím nebyly oficiálně stanoveny. Očekává se, že Ministerstvo školství zveřejní tyto informace na podzim roku 2024.

organizace školního roku 2024/25

Nicméně, na základě předchozích let lze předpokládat, že první kolo přijímacích zkoušek na střední školy s maturitou se uskuteční v polovině dubna 2025 a druhé kolo na konci dubna 2025. Přijímací zkoušky na střední školy s výučním listem se pravděpodobně budou konat v květnu 2025.

Doporučujeme sledovat webové stránky Ministerstva školství a jednotlivých středních škol, kde budou včas zveřejněny aktuální a závazné informace k organizaci a termínům přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025.

Dobře naplánovaný školní rok je jako dobře napsaná kniha – plná poutavých kapitol, inspirativních postav a nezapomenutelných okamžiků.

Eliška Dvořáková

Maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky

Organizace školního roku 2024/25 a s ním spojený plán školního roku 2024/25 přináší důležité termíny pro všechny studenty, zejména pak pro ty, kteří se připravují k maturitním zkouškám a závěrečným zkouškám. Přesné termíny konání maturit a závěrečných zkoušek pro školní rok 2024/25 budou teprve stanoveny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Očekává se, že harmonogram zkoušek bude zveřejněn na začátku školního roku. Studenti by měli průběžně sledovat webové stránky Ministerstva školství a své školy, aby byli o aktuálních termínech včas informováni. Stejně tak je důležité sledovat případné změny v organizaci zkoušek, které mohou být ovlivněny například epidemiologickou situací.

Novinky a změny ve školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR zveřejnilo předběžný plán organizace školního roku 2024/2025. Žáci a studenti se můžou těšit na tradiční prázdniny a svátky, ale i na pár změn. Hlavní novinkou je posunutí začátku školního roku. Místo 1. září 2024 začne škola až 3. září 2024. Důvodem je snaha o sladění školního roku s harmonogramem akademického roku na vysokých školách. Další změnou je prodloužení podzimních prázdnin. Ty budou trvat celý týden, od 28. října do 3. listopadu 2024. Cílem je poskytnout žákům a studentům delší čas na odpočinek a regeneraci sil po náročném začátku školního roku. Ministerstvo školství také pracuje na úpravě rámcových vzdělávacích programů. Cílem je posílit důraz na rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení žáků a studentů. Změny se dotknou i systému maturitních zkoušek. Od školního roku 2024/2025 bude povinnou součástí maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury také ústní zkouška. Ta bude zahrnovat prezentaci a obhajobu přečtené knihy. Přesné termíny prázdnin a svátků, stejně jako detaily plánovaných změn, budou zveřejněny v konečné verzi organizace školního roku 2024/2025.

organizace školního roku 2024/25
Organizace školního roku 2024/25
Období Školní rok 2024/25 Školní rok 2023/24
Začátek školního roku 2. září 2024 4. září 2023
Podzimní prázdniny TBD 26. - 27. října 2023

Důležité kontakty a odkazy

Pro aktuální informace o organizaci a plánování školního roku 2024/2025 sledujte webové stránky výše uvedených institucí.

Publikováno: 07. 07. 2024

Kategorie: vzdělání

Autor: DavidNovak

Tagy: organizace školního roku 2024/25 | plán školního roku 2024/25