Školská zařízení a nejrůznější typy škol

Škola je tak trochu základ života. Minimálně co se týče odpovídajícího vzdělání a přípravy do let budoucích. Není se proto čemu divit, že existují nejrůznější školská zařízení. Nejsou to pochopitelně jenom základní a vysoké školy, ale také mnohé další. A právě s těmi všemi Vás nyní trochu více seznámíme.

  • Vzdělání je zaručeno Ústavou České republiky.
  • Školská zařízení upravuje zákon č. 561/2004 Sb.
  • První škola v Česku byla založena v 10. století.
  • Univerzita Karlova vznikla v roce 1348.
  • Škola zajišťuje i ochrannou výchovu.

Méně známá školská zařízení

Pojďme začít nejprve představením školských zařízení, která možná nejsou mezi běžnými občany tak známá. Typickým příkladem jsou školská zařízení pro ostatní vzdělávání pedagogických pracovníků a zařízení určená pro zájmové a další vzdělávání. Jejich význam je celkem jasně vypovídající, takže nemá cenu se rozepisovat.

Velkou roli v rámci školství sehrávají také školská poradenská zařízení, která obvykle spolupracují s těmi ostatními odbornými.

Jan D., České Budějovice, učitel.

Výchovná školská zařízení

Pokračovat můžeme výpisem výchovných a ubytovacích zařízení. Do této kategorie spadá například většině moc dobře známý internát. Kapitolou samou o sobě je pak Domov mládeže, který cílí primárně na zájmové aktivity. Dále je to třeba škola v přírodě, v jejímž případě hraje příroda zásadní roli. Mnohdy jsou tyto pobyty označovány, jako zotavovací.

Školská zařízení, to jsou ale i ta účelová nebo stravovací, kam se chodí většina studentů a kantorů najíst. Ostatně, druhému jmenovanému zařízení se obvykle říká jídelna či vývařovna a výdejna. Také tento typ zařízení spadá pod Ministerstvo školství a je součástí mnohých škol.

Zařízení pro ústavní výchovu

Ještě, než se dostaneme k představení jednotlivých typů škol, je třeba zmínit školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, té preventivní a ochranné. Tato kategorie zařízení má poměrně jasné členy. Patří sem například výchovný ústav, dětský domov, popřípadě dětský domov se školou a v neposlední řadě i diagnostický ústav.

Dívky navštěvující příslušné školské zařízení provádí výuku.

Jaké jsou známé typy škol?

K výčtu školských zařízení bychom samozřejmě měli přidat i zmínku o nejznámějších typech škol. Každý čtenář se s nimi jistě osobně setkal nebo je alespoň zná. Jsou to mateřské školy a školky, základní školy, střední školy a vysoké školy. Například v níže uvedené tabulce můžete vidět, jak se vyvíjí počet žáků základních škol v několika posledních letech.

RokPočet studentů
1990/19911 245 738
1997/19981 141 058
2003/2004998 731
2008/2009816 015
2015/2016880 251
2019/220952 946
Jaký je počet studentů základních škol v posledních letech?

Nejmenší počet studentů zaznamenali české školy v letech 2007 až 2011. Nutno však podotknout, že od té doby jejich počet pomalu, ale jistě roste. Vliv na to pochopitelně má i přibývající populace a zvyšující se počet narozených dětí.

Školská zařízení – co musíte ještě vědět?

Pokud jde o typická školská zařízení, měli bychom zmínit několik důležitých faktů. Třeba to, že České republika od roku 1999 využívá vzdělávací systém Evropy neboli Mezinárodní standardy klasifikace vzdělávání označované zkratkou ISCED. Jestliže Vás nyní zajímají také jiné informace, pak se začněte do níže uvedených otázek a odpovědí.

Kdo může zřizovat školská zařízení?

Školská zařízení, včetně škol mohou být zřízena jak fyzickou, tak právnickou osobou. V tomto směru se rozlišují ještě veřejní a neveřejní zřizovatelé.

K čemu slouží poradenská zařízení?

Tyto školské instituce se snaží pomáhat žákům v rámci školského poradenství.

Co je to diagnostický ústav?

Jde o typ zařízení, které je primárně určeno dětem s uloženou ochrannou výchovou. Přijímány jsou sem děti s nařízeným předběžným opatřením.

K čemu slouží výchovný ústav?

Toto školské zařízení přijímá především děti s poruchami chování. Určeno je pro děti starší patnácti let, které mají uloženou ochrannou výchovu nebo nařízenou ústavní výchovu.

Co si představit pod pojmem internát?

Internát je obvykle součástí středních škol. Jedná se o ubytovací výchovné zařízení určené pro vzdálené studenty, kteří nemají možnost do školy denně dojíždět.

Publikováno: 25. 12. 2020

Kategorie: vzdělání

Autor: DavidNovak

Tagy: škola | školská zařízení | školy | výchova dětí