Státní škola vs. soukromá škola. Jakou si vybrat?

Vzdělání je pro člověka hodně důležité. Ve své podstatě je to takový pomyslný odrazový můstek do života. A to platí od výběru základní školy, přes tu střední, až po vysokou školu. V tomto směru se Vám pochopitelně nabízí dvě základní varianty, kam umístit dítě. Bude to státní škola nebo soukromá škola?

  • Představíme Vám výhody státní školy.
  • Nastíníme klady soukromé školy.
  • Probereme nevýhody obou řešení.
  • Přineseme orientační ceny za studium.
  • Zmíníme vše důležité.

Jak vypadá státní škola?

Už jen díky tomu, že tento typ školského zařízení je bezplatný, lze ve škola, potažmo ve třídách očekávat daleko větší množství studentů. Na státní školu chodí děti všech sociálních tříd, což zdaleka neplatí u škol soukromých. Na druhou stranu, větší kolektiv má i své vývoji. Určitý způsob socializace napřít všemi společenskými třídami je tu jistě na místě.

Soukromé školy jsou spojeny s finančními náklady, které se podle typu vzdělávacího zařízení mohou pohybovat v řádu tisíců až desetitisíců korun za měsíc.

Radek O., Praha, učitel na soukromé škole.

Státní škola nezaostává za tou soukromou

I když je jasné, že soukromá škola je především o penězích, je pravdou, že současné státní školy v mnohých ohledech vůbec nezaostávají. Ano, ve třídách bude jistě více žáků, to ale nic nemění na příjemném studijním prostředí, kvalitní technické výbavě školy a dalších věcech. Někdy je k dispozici i více vedlejších kroužků, protože větší počet kantorů to jednoduše umožňuje.

Aby se však státní škola dostala z obecného hlediska na úroveň soukromé a placené školy, je třeba důkladně vybírat. V České republice pochopitelně fungují úspěšná a lepší zařízení, oproti těm méně vybaveným a omšelým. Taková prohlídka více škol předem musí být určitě podmínkou před zápisem.

Soukromá škola má v něčem navrch

U soukromé školy je patrné, že musí podávat jistou nadstandardní kvalitu díky tomu, že platíte občas nemalé školné. To znamená, že jsou kladeny vyšší nároky na kvalifikace učitelů, a to i po stránce společenské. Musí mít vřelý vztah k dětem. S tím souvisí i kvalita vybavení nebo samotné prostředí vzdělávací instituce.

Státní škola nemusí poskytovat tak individuální výuku, jako soukromá škola.

Státní škola vs. soukromá škola – výše školného

Je pravdou, že u mnoha rodičů, potažmo mladistvých studentů hraje důležitou roli nejenom to, jak škola vypadá, jakou má prestiž, jak dobře nachází pracovní uplatnění studenti a podobně. Zásadní jsou také náklady na studium, které mohou nabývat odlišných výší. To můžete ostatně vyčíst z níže uvedené tabulky, kde uvádíme náklady na mateřské a základní školy.

Typ školyVýše školného
Soukromé jesle5 000 Kč až 15 000 Kč měsíčně
Státní jesle1 000 až 3 000 Kč měsíčně
Soukromá mateřská škola5 000 Kč až 18 000 Kč měsíčně
Státní mateřská škola500 Kč až 1 500 Kč měsíčně
Soukromá základní škola4 000 Kč až 9 000 Kč měsíčně
Na kolik vychází studium na státní škole?

V případě soukromých vysokých škol to mohou i vícenásobné částky za roční studium. Čím vyšší vzdělání, tím propastnější rozdíly mezi státní školou a tou soukromou. O tom jistě není třeba jakkoliv pochybovat.

Co Vás může ještě zajímat?

Je pravdou, že téma státní škola vs. soukromá škola je velice obsáhlé. Možná právě proto Vám budou při výsledném rozhodování nápomocny otázky uvedené níže. S pomocí nich totiž najdete odpovědi na to, co Vás v rámci této tematiky zajímá.

Jaké je uplatnění studentů na trhu u obou škol?

Je to samozřejmě individuální, ale je pravdou, že studenti soukromých škol mají v tomto směru určitou výhodu.

O co se zajímat při výběru školy?

Ptejte se například na to, kolik uchazečů se na školu hlásí a jaké procento je přijímáno.

Na kolik vyjde rok studia na soukromé vysoké škole?

Částky se různí, ale pohybují se mezi 20 000 Kč až 120 000 Kč za roční studium.

V čem spočívá hlavní výhoda soukromých škol?

V tom, že v jedné třídě je podstatně méně žáků než v té státní, třeba kolem patnácti. Tím pádem je kladen větší důraz na individuální výuku.

Kolik je soukromých škol a školek v Česku?

V roce 2019 to bylo 517 vzdělávacích zařízení tohoto typu.

Publikováno: 29. 12. 2020

Kategorie: Vzdělání

Autor: DavidNovak

Tagy: škola | školy | soukromá škola | soukromé školy | státní škola | státní školy