popis použití lomítka směřujícího na druhou stranu

Lomítko Na Druhou Stranu

Lomítko na druhou stranu: Tajemství odhaleno!

Cesty k souborům v počítači. V operačních systémech jako Windows se k oddělení složek v cestě k souboru používá zpětné lomítko (\\). Například cesta k souboru "popis.txt" umístěného ve složce "Dokumenty" na disku C by vypadala takto: C:\\Dokumenty\\popis.txt. Použití zpětného lomítka je v tomto případě důležité,...