Vysoká škola rozebraná do A až do Z

V České republice stejně, jako v jiných zemích máte možnost využít nejrůznější školská zařízení a školy odlišné úrovně. Pokud je Vaším cílem vysoká míra vzdělanosti, pak Vás jistě bude zajímat vysoká škola. Vzdělávací instituce, kterou Vám představíme z několika úhlů pohledů. Právě na některé z tuzemských vysokých škol můžete společně s ostatními pedagogy a studenty tvořit akademickou obec.

  • Vysoká škola je právnickou osobou.
  • Instituce udělující akademické tituly.
  • Nabízí univerzitní a neuniverzitní vzdělání.
  • Předkládá programy celoživotního vzdělávání.
  • Vysoké školy se řídí příslušným zákonem.

Vysoká škola dělená podle typu

A pojďme začít představením toho nejzákladnějšího dělení. Vysoká škola může být univerzitní a neuniverzitní. První jmenovaná je univerzitou, která mimo jiné může udělovat doktorské tituly. Neuniverzitní škola se primárně zaměřuje na bakalářské a magisterské programy a zároveň neobsahuje žádné fakulty.

Univerzitní vysoké školy se velice často podílí na vědeckých pracích a výzkumech. Disponují různými fakultami přinášejícími informace z odlišných oborů.

Barbora V., Praha, učitelka vysoké školy.

Jak se zvyšuje počet studentů vysokých škol?

V rámci tématu „vysoká škola“ bychom neměli opomíjet ani na zmínku o tom, jak vlastně vypadají počty studentů v posledních letech. Prostřednictvím níže uvedené tabulky Vám přinášíme údaje vztahující se k roku 2018 a týkající se studentů a absolventů.  A to jak na veřejných, tak na soukromých vysokých školách.

KdoPočet
Studenti veřejných škol261 796
Studenti soukromých škol28 726
Absolventi veřejných škol60 204
Absolventi soukromých škol8 351
Jak je s počtem žáků na vysokých školách v Česku?

Hodně zajímavé je pak srovnání se staršími daty, například s rokem 2010. Vysoká škola byla v té době mnohem vyhledávanějším typem instituce. To ostatně prozrazuje pokles studentů o několik procent s rokem 2018. A to se netýká pouze veřejných vzdělávacích institucí, ale také těch soukromých.

Vysoká škola dělená podle práva

Nyní přejděme opět k dělení vysokých škol, a to podle práva. V takovém případě je to veřejná vysoká škola. Jak už prozrazuje název, její zřizování, potažmo rušení je realizováno prostřednictvím příslušného zákona. V České republice funguje kolem devatenácti veřejných vysokých škol. A jaké jiné tu ještě jsou?

Dívky v příslušném oděvu navštěvující vysokou školu.

Ostatní vysoké školy

Jako druhá je státní vysoká škola. Pravdou je, že takové instituce jsou v Česku pouze dvě. Je to vojenská a policejní vysoká škola. O těch dalších si něco více povíme prostřednictvím níže uvedených otázek, které Vám odpoví na to, co potřebujete vědět.

Kolik je v Česku soukromých vysokých škol?

V roce 2019 jich zde fungovalo 36. Jde o instituce v podání právnické osoby, která splňujte vše potřebné pro výuku.

Co jsou to Evropské zahraniční vysoké školy?

Jedná se o vysoké školy mající sídlo v rámci Evropské unie a pobočku na území České republiky.

Kolik zahraničních vysokých škol je v Česku?

V roce 2019 bylo na území České republiky 16 zahraničních vysokých škol, popřípadě jejich právoplatných poboček.

Jaká další vzdělávací zařízení tohoto typu lze u nás nalézt?

Kromě výše zmíněných jsou to ještě mimoevropské zahraniční vysoké školy. Ty mohou na území Česka poskytovat své vzdělávací služby, avšak studijní program může být realizován podle předpisů definovaných v jiném státě.

Kdo vyučuje na vysoké škole?

Jsou to akademičtí pracovníky, mezi které patří docenti, profesoři, ale i běžní lektoři. Zapomínat bychom neměli ani na jejich odborné asistenty.

Vysoká škola a program celoživotního vzdělávání

S tématem vysoká škola souvisí také program celoživotního vzdělávání. Ten je velice často označován zkratkou CŽV. Na některých vysokých školách je nabízen bezplatně, na ostatních zase za peníze. Jde primárně o programy související s konkrétní profesí nebo oborem, který se Vám hodí v rámci Vašeho zaměření. Po absolvování takových programů jsou udělována příslušná osvědčení. Pokud se rozhodnete na dané vysoké škole studovat i plnohodnotný studijní program, můžete často využít kredity získané v rámci CŽV.