Vzdělání: Kdy si děti užijí prázdnin? Víme, kdy se rozdává vysvědčení!

Kdy Se Rozdává Vysvědčení

Konec školního roku

Pro většinu českých školáků je konec června synonymem pro jediné – vysvědčení! Ať už se těšíte na zasloužené prázdniny, nebo vás svírá mírná nervozita z známek, datum předání vysvědčení je pevně dané. Letos, stejně jako v předchozích letech, si pro vysvědčení půjdete poslední školní den, tedy 30. června. Slavnostní předání obvykle probíhá v dopoledních hodinách, aby si žáci i učitelé stihli užít začátek prázdnin.

Poslední školní den

Pro většinu z nás je poslední školní den synonymem pro vysvobození z lavic a začátkem prázdnin. Ale než se školní tašky definitivně odloží do skříně a děti se vrhnou do víru letních radovánek, čeká je ještě jeden důležitý úkol – převzetí vysvědčení. Kdy přesně k této slavnostní události dojde, se liší podle jednotlivých škol. Většinou se ale vysvědčení rozdávají v dopoledních hodinách posledního školního dne, tedy 30. června. Některé školy ale mohou zvolit i jiný termín, například pátek předcházející 30. červnu. Pokud si nejste jistí, kdy vaše ratolest vysvědčení dostane, je nejlepší se informovat přímo ve škole. Ať už ale vysvědčení přinese samé jedničky, nebo se v něm objeví i nějaká ta horší známka, nezapomeňte, že nejdůležitější je užít si zasloužený odpočinek a načpat síly na další školní rok.

Datum vydání vysvědčení

Tradičně se vysvědčení žákům základních a studentům středních škol rozdává poslední školní den prvního pololetí a druhého pololetí. Konkrétní datum se ale může lišit v závislosti na tom, na jaký den v týdnu připadá poslední školní den a také na rozhodnutí dané školy. Informaci o přesném datu vydávání vysvědčení obvykle zveřejňuje škola na svých webových stránkách nebo v informačním systému pro rodiče a žáky. Rodiče a žáci by proto měli sledovat webové stránky školy nebo školní informační systém, kde se dozví přesné datum.

Prázdniny začínají

S koncem června se blíží chvíle, na kterou se těší všichni školáci – prázdniny! Datum, kdy se žáci konečně dočkají vysvědčení a s ním i dvou měsíců volna, se liší podle kraje. Ministerstvo školství stanovilo pouze rozmezí, a to od 28. června do 4. července. Přesný den, kdy se ve které škole vysvědčení rozdává, si určuje ředitel školy. Informaci o datu předání vysvědčení obvykle školy zveřejňují na svých webových stránkách a nástěnkách. Někde volí slavnostnější ceremoniál v podobě školního shromáždění, jinde je předání vysvědčení záležitostí jednotlivých tříd. Ať už je to tak či tak, pro žáky to znamená jediné – začátek prázdnin a čas odpočinku, her a zábavy.

Výjimky v datech

Obecně platí, že vysvědčení se vydává poslední den školního roku. Existují však výjimky, kdy se datum může lišit. Školy mají možnost si termín mírně upravit, například z organizačních důvodů. Pokud poslední školní den připadá na pátek, může se stát, že vysvědčení budou rozdána už ve čtvrtek. Podobně, pokud je v pátek státní svátek, posouvá se vydání vysvědčení na předcházející den. Informace o přesném datu a času předávání vysvědčení by měly být vždy včas k dispozici na webových stránkách školy nebo na nástěnce. Rodiče a žáci by se měli informovat včas, aby se vyhnuli případným nedorozuměním.

Vysvědčení na středních školách

Na středních školách se vysvědčení vydává dvakrát ročně, a to na konci prvního a druhého pololetí. Termín se liší podle školního roku, ale obvykle se jedná o poslední týden v lednu pro pololetní vysvědčení a poslední týden v červnu pro vysvědčení na konci školního roku. Přesné datum vydání vysvědčení se dozvíte na webových stránkách školy nebo v informačním systému školy. Informace o termínu jsou také obvykle vyvěšeny na nástěnce ve škole.

Vysvědčení je důležitým dokumentem, který shrnuje studijní výsledky studenta za dané období. Obsahuje známky ze všech předmětů, docházku a poznámky třídního učitele. Pro studenty je důležité si vysvědčení pečlivě zkontrolovat a v případě nesrovnalostí se obrátit na svého třídního učitele.

Vysokoškolské vysvědčení

Vysokoškolské prostředí se odlišuje od základních a středních škol, a to se projevuje i v otázce vysvědčení. Na vysokých školách neexistuje pevně daný termín pro "rozdávání vysvědčení" jako na nižších stupních vzdělávání. Místo toho studenti obdrží výpis známek, tzv. dodatek k diplomu, až po úspěšném zakončení celého studia. Datum vydání dodatku k diplomu se liší v závislosti na fakultě a univerzitě a studenti jsou o něm informováni individuálně. Informace o datu a způsobu vydání dodatku k diplomu jsou obvykle k dispozici na webových stránkách fakulty nebo studijního oddělení.

Opravné zkoušky a termíny

Opravné zkoušky se obvykle konají v srpnu, před začátkem nového školního roku. Přesné termíny se liší podle školy, proto je důležité sledovat webové stránky vaší školy nebo kontaktovat školní administrativu. Informace o datu a času rozdávání vysvědčení se obvykle sdělují žákům a rodičům na konci školního roku. Vysvědčení se obvykle vydávají poslední školní den, který je v České republice 30. června. V některých případech se vysvědčení mohou vydávat i v prvních dnech září, po ukončení opravných zkoušek.

Slavnostní předávání

Slavnostní předávání vysvědčení je pro žáky, učitele i rodiče významným dnem. Znamená zakončení celoroční práce a úsilí. Datum, kdy se vysvědčení rozdávají, se liší podle školy a kraje. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje pouze rozmezí, ve kterém musí školy vysvědčení vydat. Obvykle se tak děje v posledním týdnu školního roku, tedy na konci června. Přesné datum se dozvíte z informačních kanálů vaší školy, ať už se jedná o webové stránky, nástěnky nebo emailovou komunikaci. Slavnostní předávání vysvědčení často doprovází kulturní program, proslovy a poděkování. Pro mnohé žáky je to den plný emocí, radosti z prázdnin a očekávání odměn.

Co dělat s vysvědčením

Vysvědčení, symbol konce školního roku a začátku prázdnin. Datum jeho vydání se liší podle kraje, ale obecně platí, že se rozdává poslední školní den, který je 30. června. Některé školy ho ale mohou rozdat i o den dříve. Informaci o přesném datu a času by vám měla poskytnout konkrétní škola. A co s ním, s tím vysvědčením, až ho dostanete do ruky? Především, žádná panika! Ať už je plné jedniček, nebo se tam nějaká ta horší známka zatoulala, důležité je užít si zasloužené volno.

Ukažte ho rodičům, pochlubte se s ním babičce a dědovi a pak šup s ním do šuplíku. Ne, vážně. Vysvědčení si samozřejmě schovejte, ale teď už se soustřeďte na prázdniny. Čekají na vás dobrodružství, zážitky a spousta zábavy. Tak hurá do nich!

Elektronická vysvědčení

Elektronická vysvědčení se stávají v českém školství stále běžnější. Mnoho škol už přechází na elektronickou formu vydávání vysvědčení, která má řadu výhod jak pro žáky a rodiče, tak pro učitele a školy. Informace o datu vydání vysvědčení se liší podle školy. Obvykle se vysvědčení vydávají na konci školního roku, což je v České republice 30. června. Některé školy ale mohou mít odlišný harmonogram, proto je vždy nejlepší si datum ověřit přímo ve škole. Informace o datu a způsobu předávání vysvědčení bývá s dostatečným předstihem k dispozici na webových stránkách školy nebo v elektronickém systému, který škola používá.

Historie vysvědčení v Česku

Tradice udělování vysvědčení na konci školního roku má v Česku dlouhou historii. V minulosti se forma a datum předávání vysvědčení několikrát měnily. V době Rakouska-Uherska se vysvědčení nazývala "školní zprávy" a jejich podoba se lišila podle typu školy. Datum jejich vydávání se také lišilo, často to bylo v červnu nebo červenci. Za první republiky se ustálil termín pro vydávání vysvědčení na konec června, konkrétně poslední vyučovací den. Tato tradice přetrvala i v období socialismu. Po roce 1989 se krátce experimentovalo s vydáváním vysvědčení v průběhu ledna, ale tato změna se neujala. Od té doby se žáci a studenti v Česku těší na vysvědčení vždy poslední školní den v červnu.