Závrať (Vertigo): Co dělat, když se svět točí?

Vertigo Nemoc

Co je vertigo a závrať?

Vertigo, často zaměňovaná za obyčejnou závrať, je specifický stav, kdy máte mylný pocit pohybu, ať už vlastního těla, nebo okolního prostředí. Představte si, že se točíte na kolotoči, i když stojíte na pevné zemi – přesně takový pocit vertigo vyvolává. Tento stav může být krátkodobý a mírný, ale i dlouhodobý a nato tolik intenzivní, že znemožňuje běžné fungování.

Vertigo není samostatná nemoc, ale spíše symptom, který signalizuje, že se něco děje s vaším rovnovážným systémem. Ten se nachází ve vnitřním uchu a úzce spolupracuje s mozkem a zrakem. Pokud dojde k narušení této harmonie, ať už zánětem, poraněním, nebo jiným onemocněním, může se objevit vertigo.

Mezi nejčastější příčiny vertiga patří benigní paroxymální polohové vertigo (BPPV), Meniérova choroba, vestibulární neuritida a migréna. BPPV je vyvoláno drobnými krystalky vápníku, které se uvolní ve vnitřním uchu a narušují tak vnímání pohybu. Meniérova choroba je vzácnější a projevuje se záchvaty vertiga, tinnitem (zvoněním v uších) a ztrátou sluchu. Vestibulární neuritida je zánětlivé onemocnění rovnovážného nervu, které způsobuje náhlou závrať. Migréna, známá spíše silnými bolestmi hlavy, může mít i vestibulární formu, která se projevuje závratí a vertigem.

Pokud trpíte závratí, je důležité vyhledat lékařskou pomoc. Ten na základě vyšetření a vašich potíží určí příčinu vertiga a navrhne vhodnou léčbu.

Příčiny: Od neškodných po vážné

Vertigo, ten nepříjemný pocit, kdy se vám točí hlava nebo se cítíte dezorientovaní v prostoru, může mít celou řadu příčin. Některé jsou spíše neškodné a samy odezní, jiné ale můžou signalizovat vážnější zdravotní problém. Mezi ty běžnější patří benigní paroxysmální polohové vertigo, které vzniká uvolněním krystalků vápníku ve vnitřním uchu. Ty dráždí nervy zodpovědné za rovnováhu a vyvolávají krátkodobé, ale intenzivní závratě. Další častou příčinou je vestibulární neuritida, zánětlivé onemocnění postihující vestibulární nerv, který přenáší informace o rovnováze z vnitřního ucha do mozku. Vestibulární neuritida se projevuje náhlou závratí, nevolností a zvracením, které mohou přetrvávat i několik dní. Mezi závažnější příčiny vertiga patří Meniérova choroba, chronické onemocnění vnitřního ucha, které se projevuje záchvaty vertiga, tinnitem (zvoněním v uších) a ztrátou sluchu. Vertigo může být také příznakem mozkové mrtvice, nádoru mozku nebo roztroušené sklerózy. Pokud trpíte závratěmi, je důležité vyhledat lékařskou pomoc, aby se zjistila jejich příčina a zahájila se včasná léčba.

Typy vertiga: Periferní vs. centrální

Vertigo, nepříjemný pocit točení hlavy nebo okolí, může být rozděleno do dvou hlavních kategorií: periferní a centrální. Rozdíl mezi nimi spočívá v místě vzniku problému, který vertigo způsobuje. Periferní vertigo je častější a obvykle méně závažné. Vzniká v důsledku poruchy ve vnitřním uchu, konkrétně v rovnovážném ústrojí, které je zodpovědné za vnímání polohy a pohybu. Mezi nejčastější příčiny periferního vertiga patří benigní paroxysmální polohové vertigo (BPPV), vestibulární neuritida a Ménièrova choroba.

Centrální vertigo je vzácnější, ale potenciálně závažnější typ vertiga. Vzniká v důsledku poruchy v mozku, konkrétně v mozkovém kmeni nebo mozečku, které zpracovávají informace z rovnovážného ústrojí. Mezi příčiny centrálního vertiga patří mozková mrtvice, roztroušená skleróza, nádory mozku a migréna.

Rozlišení mezi periferním a centrálním vertigem je zásadní pro stanovení správné diagnózy a léčby. Lékař se bude ptát na vaše příznaky, anamnézu a provede fyzikální vyšetření, aby určil typ vertiga. V některých případech může být nutné provést další vyšetření, jako je audiometrie, elektro-nystagmografie (ENG) nebo magnetická rezonance (MRI).

Příznaky: Točení, nejistota, nevolnost

Vertigo, česky závrať, je iluzorní pocit pohybu. Máte pocit, že se točíte vy nebo vaše okolí, ačkoliv se ve skutečnosti nic nehýbe. Není to nemoc sama o sobě, ale spíše příznak jiného zdravotního problému. Mezi nejčastější příznaky vertiga patří točení hlavy, pocit nejistoty a nevolnost. Točení hlavy může být mírné nebo velmi silné, až znemožňující stání nebo chůzi. Pocit nejistoty se projevuje jako ztráta rovnováhy a strach z pádu. Nevolnost je častým průvodním jevem vertiga a může vést až ke zvracení. Tyto příznaky se často zhoršují při pohybu hlavy, změně polohy těla nebo při pohledu nahoru. Vertigo může být způsobeno řadou faktorů, jako jsou problémy s vnitřním uchem, migrény, nízký krevní tlak nebo některé léky. Pokud trpíte závratěmi, je důležité vyhledat lékařskou pomoc, aby byla stanovena přesná diagnóza a zahájena vhodná léčba. Léčba vertiga se liší v závislosti na příčině a může zahrnovat léky, rehabilitaci nebo v některých případech i chirurgický zákrok.

Diagnostika: Návštěva lékaře je klíčová

Závrať není jen nepříjemný pocit, ale může být příznakem vážnějšího zdravotního problému. Pokud se u vás závratě objevují opakovaně, je nezbytné navštívit lékaře. Lékař s vámi probere vaši anamnézu a příznaky. Zeptá se na frekvenci, trvání a intenzitu závratí, doprovodné příznaky jako nevolnost, zvracení, ztráta sluchu nebo hučení v uších. Provádí se fyzikální vyšetření, které zahrnuje kontrolu uší, očí, rovnováhy a koordinace. Neurologické vyšetření pomůže odhalit případné postižení nervového systému. K určení příčiny závratí se používají různé diagnostické metody. Mezi ně patří testy sluchu, které pomohou identifikovat problémy s vnitřním uchem. Zobrazovací metody jako magnetická rezonance (MRI) nebo počítačová tomografie (CT) se používají k vyloučení strukturálních abnormalit v mozku nebo krční páteři. Léčba závratí závisí na příčině. V některých případech, jako je benigní paroxysmální polohové vertigo (BPPV), mohou pomoci jednoduché manévry hlavy. V jiných případech mohou být předepsány léky na zmírnění příznaků, jako jsou antiemetika proti nevolnosti nebo vestibulární suppressanty k potlačení aktivity vestibulárního systému. Vzácně může být nutný chirurgický zákrok, například v případě nádoru postihujícího vestibulární nerv.

Léčba: Záleží na příčině vertiga

Vertigo je vlastně jen příznak, ne nemoc sama o sobě. Projevuje se nepříjemným pocitem točení hlavy nebo okolí, i když ve skutečnosti nic takového nedělá. Člověk s vertigem může mít pocit, že se propadá, naklání se na stranu nebo se s ním točí celý svět. Vertigo může trvat jen pár sekund, ale i několik dní a může být doprovázeno nevolností, zvracením, pocením a ztrátou rovnováhy.

Léčba vertiga se odvíjí od jeho příčiny. Pokud je vertigo způsobeno ušním problémem, jako je benigní paroxysmální polohové vertigo (BPPV), může lékař provést sérii pohybů hlavy, které pomohou vrátit uvolněné krystalky vápníku v uchu do správné polohy. U Meniérovy choroby, která je spojena s nahromaděním tekutiny ve vnitřním uchu, se léčba zaměřuje na zmírnění příznaků pomocí léků na nevolnost a závratě. V některých případech může být nutná operace.

Pokud je vertigo způsobeno migrénou, léčba se zaměřuje na prevenci a zmírnění migrenózních záchvatů. V případě, že je vertigo vyvoláno úzkostí nebo stresem, může pomoci psychoterapie a relaxační techniky. Důležité je také dodržovat zdravý životní styl, dostatečně spát, vyhýbat se kofeinu a alkoholu a pravidelně cvičit. Vždy je ale důležité navštívit lékaře, aby určil příčinu vertiga a doporučil vhodnou léčbu.

Domácí tipy: Úleva od nepříjemných pocitů

Vertigo, neboli závrať, je nepříjemný stav, který se projevuje falešným pocitem pohybu, nejčastěji otáčení nebo kolísání. Může být doprovázena nevolností, zvracením, pocením a ztrátou rovnováhy. Příčin vertiga je mnoho, od nezhoubných, jako je migréna nebo změna polohy hlavy, až po závažnější, jako jsou onemocnění vnitřního ucha nebo mozku. Pokud trpíte závratěmi, je důležité navštívit lékaře, aby určil příčinu a doporučil vhodnou léčbu.

Existuje však i několik domácích tipů, které vám mohou od nepříjemných pocitů ulevit:

Zůstaňte v klidu a v tiché, zatemněné místnosti. Vyhněte se prudkým pohybům hlavy a těla. Zaměřte se na pevný bod v okolí. Pijte dostatek tekutin, abyste předešli dehydrataci. Vyhněte se kofeinu a alkoholu, které mohou příznaky zhoršovat. Jezte lehká jídla a vyhněte se tučným a těžkým jídlům. Dostatek spánku a odpočinku je důležitý pro celkové zdraví a může pomoci zmírnit příznaky vertiga. Některým lidem pomáhají bylinné čaje, jako je zázvorový nebo mátový čaj, které zklidňují žaludek.

Pamatujte, že domácí tipy nenahrazují lékařskou péči. Pokud se vaše příznaky zhoršují nebo přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Prevence: Jak závrati předcházet?

Závratě, odborně vertigo, dokáží pěkně znepříjemnit život. Naštěstí existuje řada způsobů, jak jim předcházet a snížit tak riziko jejich výskytu. Základem je zdravý životní styl. Dodržujte pitný režim a konzumujte vyváženou stravu bohatou na vitamíny a minerály, zvláště pak vitamín D a železo. Pravidelný pohyb, jako je chůze, plavání nebo jóga, zlepší prokrvení mozku a vestibulárního aparátu, který je zodpovědný za rovnováhu. Důležitá je i psychická pohoda. Stres, úzkost a deprese mohou závratě zhoršovat, proto se jim snažte předcházet relaxací, meditací nebo třeba oblíbeným koníčkem.

Pokud trpíte migrénou, vysokým krevním tlakem nebo jiným onemocněním, které může závratě způsobovat, je důležité dodržovat léčbu předepsanou lékařem. V neposlední řadě se vyhýbejte prudkým změnám polohy, rychlému otáčení hlavy a nadměrné konzumaci alkoholu a kofeinu, které mohou vestibulární aparát dráždit. Pamatujte, že prevence je vždy lepší než léčba. Dodržováním těchto tipů můžete výrazně snížit pravděpodobnost vzniku závratí a žít plnohodnotný život bez omezení.

Život s vertigem: Zvládání každodenních situací

Vertigo, pocit točení hlavy nebo okolí, dokáže pořádně zkomplikovat život. Probouzení se závratí, strach z prudkých pohybů a nejistota při chůzi jsou jen některé z problémů, se kterými se lidé s vertigem potýkají. Důležité je rozlišovat mezi vertigem a závratí. Zatímco závrať je obecný pocit nejistoty, vertigo je falešný pocit pohybu, často popisován jako točení nebo kolísání. Příčin vertiga je mnoho, od nezhoubných potíží, jako jsou ušní infekce nebo migrény, až po vážnější stavy, jako jsou Meniérova choroba nebo nádory.

Správná diagnóza je klíčová pro efektivní léčbu. Lékař na základě vyšetření a popisu vašich příznaků určí příčinu vertiga a navrhne vhodnou léčbu. Ta se liší v závislosti na příčině a může zahrnovat léky, rehabilitaci, změnu životního stylu nebo v některých případech i chirurgický zákrok. Zvládání každodenních situací s vertigem vyžaduje trpělivost a úpravu některých návyků. Vyhýbejte se kofeinu a alkoholu, jezte pravidelně a dostatečně pijte. Důležitý je dostatek spánku a omezení stresu. Při vertigu se doporučuje vstávat pomalu a vyhýbat se prudkým pohybům hlavy.

Cvičení zaměřená na rovnováhu, jako je jóga nebo tai-chi, vám pomohou zlepšit stabilitu a snížit frekvenci a intenzitu závratí. Nebojte se požádat o pomoc své blízké. Sdílení vašich pocitů a obav vám pomůže lépe se s vertigem vyrovnat. Pamatujte, že s vertigem se dá žít plnohodnotný život. Správná léčba, úprava životního stylu a podpora okolí vám pomohou zvládat každodenní výzvy a užít si život naplno.

Kdy vyhledat lékařskou pomoc?

Závrať může být nepříjemná, ale většinou sama odezní. Někdy je ale důležité vyhledat lékařskou pomoc. Pokud se u vás kromě závrati objeví některý z následujících příznaků, neváhejte kontaktovat svého lékaře:

 • Silná bolest hlavy
 • Ztuhlost krku
 • Změny vidění, jako je rozmazané vidění nebo dvojité vidění
 • Problémy s rovnováhou a chůzí
 • Ztráta sluchu
 • Zvonění v uších
 • Nevolnost a zvracení
 • Pocit na omdlení
 • Zrychlený tep
 • Potíže s mluvením
 • Slabost nebo necitlivost končetin

Tyto příznaky mohou naznačovat vážnější zdravotní problém, jako je mozková příhoda, meningitida nebo nádor na mozku. Pokud máte pochybnosti, je vždy lepší vyhledat lékařskou pomoc. Včasná diagnóza a léčba mohou zabránit komplikacím a urychlit zotavení.

Publikováno: 20. 06. 2024

Kategorie: zdraví

Autor: DavidNovak

Tagy: vertigo nemoc | informace o nemoci zvané vertigo