Charita se snaží pomáhat lidem, kteří to potřebují

V České republice existuje řada organizací zaměřujících se na dobrovolnictví a pomoc potřebným lidem. Jedním z přidružených pojmů je charita, která primárně cílí na trpící lidi a děti. Poskytuje pomoc nemocným, sociálně slabým a postarším spoluobčanům. Její práce má poměrně jasně charakteristickou podobu.

  • Jde o charitativní organizaci.
  • Zabývá se humanitární činností.
  • Vše vykonává zcela zdarma.
  • Získává peníze pro potřebné.
  • Snaží se shánět věcné dary.

Charita Česká republika

Pokud jde o charitativní činnost v České republice, dominantní zastoupení zde má Charita Česká republika. Její historie sahá do roku 1919. Tato organizace je zřizována prostřednictvím římskokatolické církve. Díky její velikosti jde v podstatě o největší nestátní pomoc lidem, kteří to skutečně potřebují. Ať už jde o zdravotnické nebo sociální služby.

Charita České republika je zřizována Českou biskupskou konferencí a její působnost je po celém území naší země.

Pavel L., Olomouc, sociální pracovník.

Základní informace o charitě

Pojďme se ale na tuto organizaci podívat tak trochu pod drobnohledem. A to z pohledu základních údajů. V níže uvedené tabulce najdete několik důležitých informací souvisejících s Charitou České republiky.

PředmětHodnota
ZkratkaCHČR
Právní formaCírkevní právnická osoba
TypNestátní nezisková organizace
Počet členůCca 348 farních, městských a oblastních Charit
Informace spojené s největší charitou v Česku.

Tato nezisková humanitární organizace primárně cílí na poskytování sociálních a zdravotnických služeb. Pracuje na rozvojové spolupráci a patřičnou pomoc nabízí také cizincům. V rámci Charity České republiky jsou organizovány nejrůznější veřejné sbírky a dobročinné programy. Finance z nich pak mohou proudit například na pomoc lidem zasažených živelnými katastrofami. Rozsah činností je skutečně pestrý.

Peníze od charity dokáží pomoci mnohým lidem.

Charita a její členství

Důležitá zmínka by měla padnout i o tom, že Charita České republiky je členem celosvětového sdružení katolických charit. Toto sdružení nese název Caritas Internationalis. Na postu prezidenta této charity se vystřídalo už několik významných osobností, kam patří například Ing. Miloslav Michael Fiala OPraem, Mons. Mgr. Josef Šich nebo Mons. Mgr. Pavel Posád.

Charita v otázkách a odpovědích

CHČR je subjekt obřích rozměrů a stejně velká je jeho i pomoc, kterou předkládá vybraným lidem a subjektům. Možná právě proto Vás bude zajímat organizační složení takového seskupení. S ním Vás blíže seznámíme prostřednictvím níže uvedených otázek a odpovědí.

Na kolik subjektů se vnitřně dělí Charita?

Dohromady je to deset subjektů.

Jaké jsou to subjekty?

Konkrétně se jedná o šest diecézních charit, dvě arcidiecézní charity, Řeckokatolickou charitu a ČKCH – Domovy duchovních a řeholnic.

Jaké jsou známé diecézní charity?

Pro příklad můžeme uvést Diecézní charitu Brno, Diecézní charitu Litoměřice, Diecézní charitu České Budějovice, Diecézní charitu Plzeň nebo Arcidiecézní charitu Praha.

Jaká jména jsou spojena se vznikem charitativní činnosti na území ČR?

U vzniku základů současné charity v roce 1919 stál kaplan Ludvík Antonín Bláha, Jan Stavěl a arcibiskup Antonín Cyril Stojan.

Jak byla v minulosti označována CHČR?

Do roku 2006 byl její název Česká katolická charita.

Známé celostátní akce pod hlavičkou Charity

Poskytování výše popisované pomoci, to nejsou pouze holá slova, ale reálné skutky. Dokazují to dvě známé celorepublikové akce. Jednou z nich je Tříkrálová sbírka, která vychází z tradice koledování na Tři krále. Vybrané peníze od lidí pak putují ke starým, nemocným a handicapovaným lidem. Výjimkou nejsou ani matky s dětmi a sociálně postižené skupiny lidí.

Další populární akcí je Postní almužna. Ta se svým charakterem navrací ke starobylé tradici. Právě v daném časovém období si věřící odpustí vlastní požitky a místo nich věnují patřičný obnos do příslušné papírové schránky. I tyto peníze putují k lidem, kteří vyžadují pomoc. Jak vidno, tato humanitární organizace má zkrátka svůj význam a je velkým přínosem.