Dobrovolnictví je prospěšné a hodně rozšířené

Každý z Vás si alespoň trochu dokáže představit, co to znamená být dobrovolníkem. Jak už prozrazuje samotný název, děláte něco dobrovolně. To znamená, bez nároku na finanční honorář. Právě z tohoto modelu fungování vznikla jistá odnož filantropie, kterou je dobrovolnictví. Velice často je realizováno pod taktovkou nějaké neziskové organizace.

  • Dobrovolník může pracovat sám, ale také ve skupině.
  • Za svoji práci si nebere peníze.
  • Je to ten, kdo zdarma vyvíjí určité úsilí.
  • Zároveň obětuje svůj drahocenný čas.
  • Motivace dobrovolníka může být různá.

Dobrovolnictví v praxi

Dobrovolnictví jako takové je využitelné ze dvou odlišných stran. Tu jednu představují vysílací organizace, které v rámci mezinárodní pomoci vysílají dobrovolníky provádět odlišné práce. Opakem toho jsou přijímací organizace využívající práci dobrovolníků. A to vždy bezplatně v kombinaci s nějakou společensky přínosnou činností.

Rok 2011 byl vyhlášen jako Evropský rok dobrovolnictví. O deset let dříve v roce 2001 byl vyhlášen Mezinárodní rok dobrovolnictví.

Milan S., Hradec Králové, dobrovolník.

Co je motivací dobrovolnictví?

Jak už bylo zmíněno v úvodu tohoto článku, dobrovolnictví je něčím ryze dobrovolným, tedy nenárokovým z hlediska finanční odměny. Ta rozhodně nesmí být Vaší motivací, pokud byste se chtěli stát dobrovolníkem. Je pravdou, že lidé mají bezpočet nejrůznějších motivací, proč vykonávat něco prospěšného pro další osoby, přírodu a podobně.

Může to být například pro dobrý pocit z vlastní užitečnosti. U jiného to bude náboženské přesvědčení. Vaší motivací může být to, že se vidíte ve vykonávané činnosti nebo z ní máte jiný zisk, který není peněžního rázu. Pro mnohé jsou to také společenské důvody a to, že svým přičiněním přispějí k lepší kvalitě života.

Organizace libovolného typu

Dobrovolnictví samozřejmě nabývá nejrůznějších podob. V České republice si ho asi většina spojí se sbory dobrovolných hasičů. Ti pomáhají profesionálním hasičům likvidovat požáry v okolí bydliště, ale i následky živelných pohrom a podobně. Nejsou to však jediní dobrovolníci, jejichž činnost vznikla za tímto přínosným účelem.

Dobrovolnictví v sobě ukrývá řadu nejrůznějších činností.

Ostatní organizace zaměřené na dobrovolnictví

V rámci dobrovolnictví lze zmínit i turistické spolky a organizace zaměřující se na péči o přírodu jako takovou. Dále jsou to humanitární sdružení, organizace pracující s dětmi nebo ty lékařské. Výjimkou nejsou ani tělovýchovné jednotky. A pokud chcete znát dobrovolnictví také z pohledu čísel, zkusme vycházet z roku 2014.

PředmětHodnota
Rok 2014Celkem odpracováno 45,6 milionů hodin
Lidé ve věku 15 – 60 letPrůměrně 7,2 hodiny ročně
Průměr všech dobrovolníků49,6 hodin za rok
Počet úvazků v roce 201426 414
Kolik času lidé věnovali dobrovolnické činnosti?

Dobrovolnictví má v Čechách zkrátka svoji historii a nutno podotknout, že také vzrůstající charakter. Lidé stále více a častěji pomáhají ostatním, aniž by za to vyžadovali jakékoliv peníze nebo toužili po nároku na odměnu jiného charakteru.

Dobrovolníci v různých organizacích

Dobrovolníci nachází primární uplatnění v řadě neziskových institucí, které mají podobu církevní, ale i formu sdružení. Dále jsou to organizované složky sdružení, nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti. A co dalšího se ještě vyplatí vědět?

Jako další spolky fungují ve spojení s přírodou?

Kromě typicky turistických spolků jsou to také spolky ochrany přírody.

Co je to workcamp?

Jde o novodobou formu dobrovolnictví, respektive o krátkodobé dobrovolnické projekty.

Jací dobrovolníci cílí primárně na lidské zdraví?

Jsou to například členové Českého červeného kříže.

Může si dobrovolník vzít finanční odměnu?

Pokud si člověk za vykonanou práci vezme peníze, už taková činnost nespadá do kategorie plnohodnotného dobrovolnictví, i kdyby šlo o společensky prospěšné konání.

Je dobrovolnictví součástí právního řádu České republiky?

Ano, v tomto případě lze hovořit o zákonu č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě.

Publikováno: 18. 12. 2020

Kategorie: Filantropie

Autor: DavidNovak

Tagy: dobrovolnictví | dobrovolník | přijímací organizace | vysílací organizace