Dárcovství a s ním spojené důležité pojmy

Dárcovství je celosvětově rozšířenou činností vyskytující se ve všech úrovních lidského bytí. Jde o určitý projev lidské solidarity, která je vlastní nejenom běžným občanům, tedy fyzickým osobám, ale také těm právnickým. Jedná se o dary nabývající hned několika podob. Ty nejsou spojeny s žádným ziskem či obdobným záměrem.

  • Finanční dary.
  • Materiální pomoc.
  • Darování lidských orgánů.
  • Dobrovolnictví.
  • Sponzorství a podobně.

Dárcovství má bezpočet forem

Samotné darování, respektive jeho význam je asi každému moc dobře znám. My se v tomto článku zaměříme na jeho nejrůznější odnože, kam spadá třeba crowfunding neboli skupinové investování do zajímavých projektů. Dále je to samotná filantropie prezentující lásku k lidem. Takových pojmů je však více než dost.

Hodně známe jsou DMS zprávy, prostřednictvím nichž lze darovat peníze. Využívány jsou hlavně neziskovými organizacemi. Zkratka znamená Donors Message Service.

Gustav B., Brno, charitativní pracovník.

Fundraising, charita a jiné

Zmínka by měla padnout například o pojmu fundraising. Tak jsou označovány marketingové metody neziskových organizací, které díky nim nabývají potřebných finančních darů. Tento výraz může do jisté míry charakterizovat jistou úroveň komunikace mezi nadací a dárcem. Dárcovství, to je také pojem charita. Ten se velice často pojí s křesťanstvím a znamená lásku ke druhým mající formu určitého daru.

Hodně populární je i sponzorství. V tomto případě už je dárcovství spojeno s jistou protislužbou. Nejčastěji je to prezentace firmy, služby nebo produktu, který poskytl finanční příspěvek. V rámci sponzorství lze narazit ještě na jednu odvozeninu, jíž představuje sponzoring, tedy sponzorský dar chcete-li příspěvek.

Co je to neziskový sektor

Dárcovství má své segmenty, kam bezpochyby patří neziskový sektor. Jde o segment starající se o obecnou prospěšnost. Jak už prozrazuje jeho název, samotné úkony nejsou realizovány za účelem výdělku a zisku. V případě neziskového sektoru existuje řada vládních, ale také nevládních neziskových organizací.

Dárcovství může nabývat nejrůznějších forem.

Dárcovství v praxi

Dárcovství neboli darování věcí je v poslední době hodně oblíbené a spousta lidí se snaží pomáhat druhým. K tomu přispívá velké množství organizací a projektů. Jestliže chcete vědět, jak takové dárcovství vypadá v číslech, potom si přečtěte třeba níže uvedené statistiky týkající se roku 2019, v nichž je uvedeno vše důležité.

PředmětHodnota
Počet dárcovských výzev379
Peníze přes dárcovské výzvy6,4 milionů Kč
Počet projektů1 905
Množství organizací615
Celkový počet dárců95 234
Jak vypadá takové dárcovství v praxi?

V rámci dárcovství převládají hlavně jednorázové dary v poměru 74 % k 26 % pravidelných darů. Nejpřínosnějším měsícem je z logiky věci prosinec, kdy lidé na dobré účely pošlou nejvíce finančních prostředků. Dále jsou to měsíce listopad, duben a červen.

Dárcovství v číslech

Vědět byste měli určitě i to, že u jednorázových darů jsou činné především ženy. To se týká počtu lidí. Když vezmeme v potaz darovanou částku, vedou naopak muži. U žen je to suma v průměru 660 Kč, u mužů naopak částka 1 097 Kč. A co dalšího byste měli o samotném dárcovství a přidružených věcech vědět?

Jaká je výše nejčastějšího finančního daru?

V průměru je to 500 Kč u jednorázových darů. U těch pravidelných je to 100 Kč.

Jakou formou jsou peníze darovány?

V dnešní době jednoznačně vede bezhotovostní dárcovství. Nejpoužívanější je platební karta, hned poté bankovní převod, a nakonec rychlý převod.

Jaké známé organizace realizují dárcovství?

V České republice je to například Armáda spády, Člověk v tísni, Milion Chvilek, Lékaři bez hranic, Greenpeace a ostatní.

Kdo je to mecenáš?

Tímto výrazem je označován dárce, respektive podporovatel umění a věd.

Co je to firemní dárcovství?

Jak už prozrazuje sám název, jde o dárcovské aktivity konkrétních firem, které velice často spolupracují s nejrůznějšími neziskovými organizacemi a pravidelně přispívají peníze na dobrou věc. Firemní dárcovství je realizováno jak fyzickými, tak právnickými osobami.

Publikováno: 14. 12. 2020

Kategorie: Filantropie

Autor: DavidNovak

Tagy: dar | dárci | dárcovská výzva | dárcovství