Falešné veřejné sbírky zneužívají dobročinnosti

Veřejné sbírky, to je do jisté míry určitý typ filantropie. Každý správný počin se ovšem mnohdy setkává i se svojí stinnou stránkou. V tomto případě jsou to falešné veřejné sbírky, o nichž si povíme něco více. Třeba to, jak je poznat a tím pádem se jim vyhnout. Nejprve ale krátké stručné představní toho, co to veřejná sbírka vlastně je.

  • Získávání peněz pro dobré účely.
  • Organizování sbírek se řídí zákonem č. 117/2001 Sb.
  • Peníze jsou vybírány různými způsoby.
  • Jednou z forem jsou kasičky.
  • A právě na ty si musíte dát pozor.

Falešné veřejné sbírky ve daném čase

Je pravdou, že falešné veřejné sbírky se začínají objevovat především v období nejrůznějších svátků. Důvod je naprosto zřejmý. Podvodníci moc dobře vědí, že lidé mají plnou hlavu starostí a zařizování, a tím pádem je jejich pozornost značně omezena. A to je jedinečná příležitost pro falešné veřejné sbírky. V menším měřítku na ně ale můžete narazit v průběhu celého roku.

Policisté každý rok varují před falešnými veřejnými sbírkami v čase vánočním, velikonočním, ale i v případě ostatních svátků.

Jiřina B., Opava, pracovnice charity.

Co musí obsahovat veřejná sbírka?

Abyste nenaletěli žádným podvodníkům, musíte znát základní pravidla veřejných sbírek. Ty jsou vyhlašovány příslušným krajským úřadem. Ten, kdo po Vás bude chtít peníze do veřejné sbírky musí disponovat plnou mocí. Samotné kasičky pro vybírání peněz vždy disponují patřičným zabezpečením a pečetěním.

Falešné veřejné sbírky probíhají obvykle na ulici, kde jsou pochopitelně trochu těžší podmínky pro odhalení nekalých praktik, ale také to jde. Například tím, že si necháte od výběrčího předložit všechny výše uvedené dokumenty a on Vás bude důsledně informovat o tom, na co jsou peníze vybírány. Pokud do takové sbírky chcete přispět z pohodlí domova, můžete využít ověřovací nástroj v podání Centrální evidence veřejných sbírek.

Falešné veřejné sbírky a jejich odhalení

Podvodníkům se lze bránit výše prezentovaným způsobem. Vhod Vám mimo jiné přijde také informace o tom, že veřejná sbírka není nikdy sbírkou nejrůznějších politických sdružení, hnutí, svazů a obdobných organizací. To rozhodně ne, takže i z tohoto pohledu lze do určité míry odhalit nežádoucí záměr a falešné veřejné sbírky.

Falešné veřejné sbírky Vás mohou přijít celkem draho.

Ve sbírkách se vybírá poměrně dost peněz

Je pravdou, že poctivé a skutečné veřejné sbírky jsou jednou z velice přínosných cest, jak vybrat peníze pro dobré účely. Jen pro příklad můžeme uvést, jak si stále známá Tříkrálová sbírka v roce 2020, která hromadně probíhá po celém území České republiky. Jednotlivé výnosy jsou uvedeny v tabulce níže.

Typ daruMnožstvíČástka
Veřejné sbírky v ČR24 972 sbírek130 347 953 Kč
Tříkrálový koncert12 769 DMS922 151 Kč
Ostatní daryneuvedeno2 533 629 Kč
Celkem vybránoneuvedeno133 803 733 Kč
Kolik peněz se vybere během Tříkrálové sbírky?

Právě Tříkrálová sbírka je velice často zneužívána řadou nepoctivců. Ti se chtějí v převlečení obohatit o nemalou finanční sumu. Jak ale z předchozích řádků moc dobře víte, tyto falešné veřejné sbírky lze poměrně dobře odhalit, proto buďte na pozoru.

Co nepatří mezi falešné veřejné sbírky?

Abychom ještě více rozšířili Vaše obzory z pohledu zavedených a poctivých veřejných sbírek, uvádíme několik dalších. Jsou to například sbírky jako Pomozte dětem, Bílá pastelka nebo Český den proti rakovině. Pokud se chcete o sbírkách dozvědět ještě jiné informace, začtěte se do otázek a odpovědí uvedených níže.

Co dalšího není veřejnou sbírkou?

Veřejnou sbírkou není například organizování akce za náboženským účelem.

Kdo jiný může organizovat veřejnou sbírku?

Vedle obcí a krajů jsou to také právnické osoby z Evropské unie mající v Česku svou organizační složku.

Kdo vydává osvědčení pro veřejnou sbírku?

Osvědčení je vždy vydáváno Ministerstvem vnitra.

Jaké hrozí pokuty za falešné veřejné sbírky?

Pokud je porušen zákon č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách může hrozit pokuta dosahující výše až 500 000 Kč. Nad vybranou částku 5 000 Kč se dokonce jedná o trestný čin, s nímž souvisí i trest odnětí svobody na dva roky.

Na jakém telefonním čísle je vhodné oznámit falešnou veřejnou sbírku?

Pokud takové podezření máte, volejte Městskou policii na čísle 156 nebo Státní policii na čísle 158.