Filantropie a obecné informace o ní samotné

Filantropie je čím dál více omílaný výraz, se kterým se můžete setkat nejenom ve světě, ale také v České republice. Od tohoto slova jsou pochopitelně odvozena i mnohá další, jakými jsou například filantropismus jako směr. Pokud jde o konkrétního člověka, je to filantrop. A co tedy ve zkratce tento pojem znamená?

  • Jde o lidumilnost.
  • Jedná se o lásku k člověku.
  • Motivovaná humanistická dobročinnost.
  • Darování zboží, peněz a ostatních věcí.
  • Podpora s jasně daným účelem.

Filantrop může být kdokoliv z nás

Ze slova filantropie se velice snadno odvodí filantrop. Ten, kdo obětuje svůj čas, potažmo majetek k charitativním účelům. Ve své podstatě jde o dobrovolníka a dárce čehokoliv. Pokud taková věc nebo počin přispívá k něčemu dobrému, pak se můžete označit za filantropa. Do jisté míry to může být kdokoliv z nás, kdo pravidelně koná takové skutky.

Filantropismus se jako pedagogický směr mezi lidmi objevil někdy na přelomu 18. a 19. století.

Adam N., Praha, pedagog.

Filantropie v praxi

Abychom v tomto ohledu byli co možná nejkonkrétnější, je třeba sdělit, jakou formu filantropie vlastně může mít. Nemusí se totiž za každou cenu jednat pouze o finanční příspěvky. Kromě nich jsou to i věcné dary v podobě praktických předmětů. Filantropem se můžete stát i v případě, že někomu něco půjčíte.

Filantropie se týká cílových osob v podání nemocných lidí, starých občanů, ale také těch, kdo nemají dlouhodobě domov. Výjimkou nejsou ani drogově závislé osoby, děti s vážnými nemocemi nebo obecně humanitární pomoc v celosvětovém měřítku. Obdobných forem může být pochopitelně daleko více. Když přispíváte na dobrou věc, pak se stáváte filantropem.

Filantropie v České republice

V Česku má filantropie samozřejmě dlouhou tradici, a to již od 19. století. Už v této době se hodní a bohatí lidé snažili pomáhat chudým a nemocným spoluobčanům. Teprve po roce 1989 u nás začaly vznikat nejrůznější nadace a organizace zabývající se touto činností. V této souvislosti dokonce vznikl zákon o občanských sdruženích a nadacích.

Filantropie může nabývat opravdu hodně bohatých podob.

Zájem o pomoc druhým stále roste

Jak dokazují statistiky, lidé mají potřebu pomáhat prostřednictvím filantropie čím dál více. Vznikají nejrůznější nadační fondy a organizace. Pokud Vás zajímá, jakým směrem jsou přerozdělovány hlavní finanční prostředky pro potřebné, napoví Vám níže uvedená tabulka. V ní se mimochodem dozvíte i procentuální zastoupení.

OblastZastoupení
Lidská práva15,4 %
Lidé s hendikepem15,4 %
Vzdělání14,1 %
Kultura12,1 %
Děti12,1 %
Sociální oblast10,1 %
Starší spoluobčané8,1 %
Sport7,4 %
Životní prostředí5,4 %
Jaké zastoupení má filantropie v různých oblastech?

Jak můžete v tabulce krásně vidět, filantropie pokrývá mnoho oblastí, a to nejenom ve formě lidských životů a zdraví. Podporována je také kultura a životní prostředí. I tyto segmenty jednoduše vyžadují peněžní příspěvky pro své zlepšování.

Firemní filantropie

V rámci filantropie se můžete setkat ještě s jedním velice populárním pojmem, kterým je firemní filantropie. Jak už její název do jisté míry prozrazuje, jde o dárcovství související s firmami připívajícími na dobrou věc. A co dalšího byste měli o filantropii jako takové vědět? Na to Vám odpoví několik níže uvedených otázek.

Jak je v Česku rozdělován objem finančních příspěvků tohoto typu?

Je to velice těsné, ale o trochu větší polovina jde na nefiremní nadace a menší polovina na ty firemní.

Co znamená výraz Společenská odpovědnost firem?

Je to zahrnutí dobrovolných činností do strategie firmy. Tento výraz souvisí s firemní filantropií a znám je pod zkratkou CSR (Corporate Social Responsibility).

Jací jsou známí světoví filantropové?

Mezi významné osobnosti v této oblasti patří Warren Buffet, Bill Gates, Henry Ford a jiní.

Jsou nadace pojmenovány podle svých zakladatelů?

Ve většině případů tomu tak není. Například v České republice nese jméno zakladatele jen 36 % firemních nadací.

Jaká světová humanitární organizace patří k těm známějším?

Jednou z významných a asi nejznámějších je organizace s názvem Lékaři bez hranic cílící na oblasti po válkách, epidemiích a podobných katastrofách.

Publikováno: 10. 12. 2020

Kategorie: Filantropie

Autor: DavidNovak

Tagy: dárcovství | filantrop | filantropie | nadace | nadační fondy