Nadace mají za cíl pomáhat ostatním

Mezi nestátní neziskové organizace jednoznačně patří nadace, potažmo nadační fondy. Na subjekt tohoto typu můžete v zahraničí narazit pod anglickým výrazem Foundation nebo tím německým Stiftung. Jejich účel je celkem zřejmý, přinášet hospodářsky užitečné cíle společnosti, a to v mnoha nejrůznějších oblastech.

  • Nadace je vlastně účelovým sdružením majetku.
  • Obdobnou funkci plní i nadační fond.
  • Původně šlo o právnické osoby.
  • Od roku 2014 jde o fundace.
  • V Česku jich existují stovky.

Proč vznikají nadace?

Účel nadačního zařízení bude asi každému zřejmý. Primárně se jedná o veřejně prospěšný projekt. Jeho cílem je přínos ostatním osobám nebo obecně veřejné blaho. Jedná se o dobročinné řešení. Nadace tak není ničím, co by Vám sloužilo k vydělávání peněz pro vlastní potřebu. To v žádném případě. Veřejné blaho zde hraje tu zásadní roli.

Nadace nesmí být využívány k podpoře politických stran a podobných hnutí. V takovém případě by byly zakázány.

Oldřich K., Praha, právník.

Jaké nadace rozdělí nejvíce peněz?

V České republice je registrována přemíra úspěšných nadací, které přerozdělují miliony korun na dobrou věc. My Vás nyní seznámíme s těmi nejdominantnějšími z pohledu objemu nadačních příspěvků. Tato data se vztahují k roku 2018. Můžete si tak udělat představu o tom, o jakých sumách se zde bavíme.

PořadíNázev nadaceRozdělené nadační příspěvky
1.Dobrý anděl232 149 175 Kč
2.Nadace ČEZ175 533 494 Kč
3.Nadační fond AVAST109 199 000 Kč
4.Nadace AGROFET90 990 794 Kč
5.Nadace The Kellner Family Foundation89 051 000 Kč
Kolik přispěly české nadace a nadační fondy?

Kromě těchto nadací a nadačních fondů jsou zde i mnohé další s příspěvky v řádu milionů korun. Ty končí jako podpora nemocným dětem, u rodin v nouzi, slouží pro vzdělávání, přispívají ke sportovním aktivitám dětí a podobně.

Založení nadace

Každá nadace, respektive její založení je pochopitelně spojeno se zakládací nadační listinou. Ta musí obsahovat řadu důležitých údajů od samotného názvu, sídla, jména zakladatele, až po údaje o výši nadačního kapitálu, vkladu a také informaci o počtu členů správní a dozorčí rady. Zásadní jsou mimo jiné podmínky pro poskytování nadačního příspěvku.

Nadace libovolného charakteru mohou pomáhat v různých oblastech.

Důležité otázky a odpovědi

Nadace je do jisté míry obecný pojem, za kterým se skrývá spousta hodnotných a přínosných informací. Jestli v tomto směru chcete být dostatečně zběhlí, potom Vám přinášíme několik základních otázek týkajících se konkrétních věcí. Na ně zde najdete odpovědi.

Co tvoří majetek nadačního zařízení?

Hlavní majetek tvoří nadační jistina, která by měla mít hodnotu alespoň 500 000 Kč. Dále je to i ostatní majetek.

Může nadační subjekt podnikat?

Tuto otázku řeší poměrně komplexně občanský zákoník. Rozlišováno je v něm podnikání přímé, ale také podnikání nepřímé.

Jaká je historie nadací v České republice?

Do roku 1918 u nás byly nadační zařízení regulovány veřejným právem. Po tomto roce už byly nadace jako takové uznány v tzv. Saintgermainské smlouvě.

Kdy dochází k přeměně nadace?

K takovému kroku může dojít ze dvou důvodů. Tím prvním je změna právní formy. To znamená změna na nadační fond. Druhá situace nastává při sloučení s jiným nadačním fondem nebo nadací jako takovou.

Kolik v roce 2018 proteklo peněz skrze české nadační subjekty?

Vzhledem k tomu, že v tu dobu existovalo na území České republiky 2 443 nadací, včetně všech nadačních fondů, šlo řádově o stovky milionů korun. Konkrétně to bylo více jak 1,75 miliard korun.

Známka kvality mnohé prozradí

Nadace a nadační fondy mimo jiné obsahují známku kvality. Ta do prozrazuje, jak dobře jsou získávány finanční příspěvky a s jakou efektivitou dochází k jejich přerozdělování mezi potřebné na konkrétní věci. Tato známka zároveň prezentuje určitou profesionalitu, odbornost a transparentnost. Vysoké hodnocení pochopitelně získávají ty nadační fondy, které ve značné míře fungují nad rámec zákonných požadavků a snaží se svoji činnost vykonávat opravdu kvalitně, o čemž povětšinou vypovídají i samotné výsledky. Takže nezbývá než si přát, abychom zde měli ještě více úspěšných nadací a nadačních fondů.

Publikováno: 17. 12. 2020

Kategorie: Filantropie

Autor: DavidNovak

Tagy: nadace | nadační fond | neziskové organizace | příspěvěk