Neziskové organizace zde mají své pevné místo

Nezisková organizace je ve své podstatě právnickou osobou. Na druhou stranu však nejde o klasickou obchodní společnost, nýbrž o subjekt, který se snaží uspokojit potřeby lidí v konkrétní oblasti. Určitá forma dárcovství oproštěná od vlastního zisku. A když, tak pouze toho opět vloženého do neziskové organizace.

  • Organizace se zkráceným názvem neziskovka.
  • Může být organizační složkou státu.
  • Nabývá formy spolků a sdružení.
  • V některých případech má i podobu společnosti.
  • Dělí se na základě různých faktorů.

Neziskové organizace a jejich dělení

V České republice existují mnohé neziskové organizace. Ty mají své dělení s rozdílnou podobou. Jedním z kritérií je například zakladatel neziskovky. Tím dalším kritériem je charakter poslání neboli cíl organizace. V neposlední řadě se jednotlivé subjekty dělí i podle samotného financování. Se všemi těmito variantami Vás podrobněji seznámíme v následujících řádcích.

Neziskové organizace jsou nestátní tedy nevládní nebo jsou naopak tvořeny jako příspěvkové organizace státu.

David L., České Budějovice, úředník.

Typy neziskových organizací

Když už padla zmínka o zakladateli neziskové organizace, nabízí se model v podání veřejnoprávní organizace, jejíž alternativou je veřejnoprávní instituce. Opakem toho je soukromoprávní organizace. Z hlediska poslání takového subjektu narazíte na veřejně prospěšné organizace a na vzájemně prospěšné organizace.

Také financování neziskovky může celkem výrazně zamávat s tímto dělením. Tyto organizace mohou být kompletně financovány z veřejných rozpočtů nebo jenom z části. Opakem toho jsou organizace financované z jiných zdrojů či dokonce z těch vlastních. Takové neziskové organizace svůj zisku obratem navrací zpět do rozvoje a činností.

Jak vypadá neziskový sektor v České republice?

Je pravdou, že neziskovky mají opravdu značné zastoupení. A to se týká především oborů, na které cílí. Není to totiž jenom typická pomoc lidem v nouzi, jak by si mohl, kdo myslet. Kapitolou samou o sobě jsou organizace zaměřené na podporu sportu a jiných aktivit. Nestátních neziskových organizací bylo třeba v roce 2017 přesně 26 414.

Neziskové organizace pomáhají v nejrůznějších směrech.

Neziskové organizace a jejich počet

Za pojmem neziskové organizace se pochopitelně skrývá spousta právních forem, o čemž jsme se v tomto článku už zmínili. Jestliže chcete vědět, jaké organizace mají největší zastoupení v posledních letech, začtěte se do níže uvedené tabulky, kde mimo jiné uvádíme také celkový souhrn organizací v České republice.

OrganizaceRok 2010Rok 2015Rok 2019
Nadace434515522
Obecně prospěšné společnosti1 7852 8302 591
Nadační fondy1 1291 5561 952
Církevní právnické osoby4 2514 1274 132
Celkem vč. všech organizací103 735120 020134 991
Jak to vypadá s vývojem neziskových organizací v Česku?

Jak vidno, neziskové organizace libovolného typu neustále přibývají, což je samozřejmě prospěšné pro lidi v mnoha ohledech. Je to způsobeno i tím, že neziskovky z pohledu fungování mají celkem velký prostor.

Jaké výdaje mají největší neziskové organizace?

Mnohé neziskovky dostávají poměrně vysoké dotace od státu a nejrůznějších subjektů, právě pro financování daných potřeb. Naprostým favoritem je v tomto směru Fotbalová asociace České republiky, kde se výdaje neziskovky pohybují přes 500 milionů korun. Pokud chcete o neziskovkách vědět i další věci, přinášíme Vám odpovědi na některé vybrané otázky.

Jak jinak se nazývají neziskové organizace nezřízené státem?

Obvykle je to zkratka NNO neboli nevládní neziskové organizace. Popřípadě je využíván anglický výraz non-governmental.

Kdo zakládá veřejnoprávní organizace?

Nejčastěji jsou to příspěvkové organizace nebo státní správa.

Jaké organizace jsou z části financovány z veřejného rozpočtu?

Typickým příkladem jsou politické strany, spolky, hnutí a příspěvkové organizace.

Kolik bylo v roce 2013 občanských sdružení v Česku?

Bylo to celkem 81 756.

Jaká je známá neziskovka na pomoc lidem?

Tou nejznámější, o níž slyšel asi každý z Vás je Člověk v tísni řídící se hodnotami, jakými jsou rovnost, svoboda a solidarita.

Publikováno: 16. 12. 2020

Kategorie: Filantropie

Autor: DavidNovak

Tagy: nadace | nezisková organizace | neziskové organizace | neziskovka